درباره آموزشگاه تلما

فرم ارزبابی و کارشناسی

نام مجموعه: آکادمی مریم مهدوی (تلما )
نام مدیر عامل: مریم مهدوی

مدارک:

مدیر و مربی و موسس آموزشگاه تلما .
متصدی آزمون و استاندارد نویسی
عضو اتحادیه آرایشگران
مدرس بین اللملی
بازررس انجمن صنفی
مسئول حل اختلاف اتحادیه آرایشگران در اتاق اصناف
مدیر عامل شرکت تعاونی اتحادیه آرایشگران
مسول ارزیابی و اعتبار سنجی آموزشگاهای ازاد
کارشناس ناظر تجهیزات
سفیر و مدرس a اپلیکیشن مد و زیبایی bsm
طراح برنامه جامع باشگاه هنر جویی و کارت الکترونیکی
ناظر آزمون عملی مهارت های فنی و حرفه ایی
سخنران، مشاور شغلی و تحصیلی در مدارس کارو دانش

تقدیر نامه ها:

شامل بیش از ۱۰ تقدیر نامه کشوری و ۳۰ تقدیر نامه استانی و ۲۵ تقدیرنامه شهری از ادارات فرمانداری، سازمان فنی، امام جمعه و بازرگانی و اتحادیه و مرکز فنی و حرفه ایی و روسای شرکت های واردات و نماینده مجلس و نیروی انتظامی